P A R T N E R

Biuro Rachunkowo-Szkoleniowe

OFERTA

 

Nasze biuro rachunkowe prowadzi usługi w zakresie:

 

1. Księgowość:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT,
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych – CIT, PIT, VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych),
 • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS,
 • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu.

 

2. Obsługa kadrowo – płacowa:

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych,
 • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP,
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne),
 • doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS,
 • reprezentowanie klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi.

 

3. BHP:

 • oferujemy pełną obsługę szkoleń bhp.

 

4. Inne usługi:

 • doradztwo finansowe,
 • pozyskiwanie źródeł kapitału – leasing, kredyty bankowe.